Dòng điện một chiều & dòng điện xoay chiều

1. Dòng điện một chiều.

DC (Direct Current) là dòng điện chạy theo một hướng cố định. Cường độ của nó có thể tăng hoặc giảm nhưng không hề thay đổi chiều.

2. Dòng điện xoay chiều.

AC (Alternating Current) có chiều và độ lớn biến đổi theo thời gian và thường có chu kỳ nhất định (dòng điện xoay chiều trong mạch sẽ chạy theo một chiều và sau đó chạy theo chiều ngược lại)

3. Sự khác biệt giữa dòng điện một chiều & dòng điện xoay chiều.

Khi nói đến điện xoay chiều ta thường nhắc đến: tần số (frequency), chu kỳ (Cycle)

Dòng diện xoay chiều có thể thay đổi được tần số còn dòng điện 1 chiều thì không.