Hướng dẫn vệ sinh máy nén khí Kobelco

Hướng dẫn vệ sinh máy nén khí kobelco giúp nhân viên bảo trì, khách hàng giữ cho máy luôn hoạt động tốt nhất.

1. Vai trò của vệ sinh máy nén khí kobelco

Vệ sinh máy nén khí kobelco giúp máy nén hoạt động bền bỉ, ổn định hơn, tránh các lỗi thường gặp gây dừng máy như lỗi nhiệt độ.

2. Các hạng mục cần vệ sinh thường xuyên.

– Vệ sinh lọc hút có thể là 1 tuần/lần và còn phụ thuộc vào môi trường làm việc của máy và thời gian hoạt động của máy.

– Vệ sinh giàn giải nhiệt dầu và khí 1 tuần/lần và còn phụ thuộc vào môi trường làm việc của máy và thời gian hoạt động của máy.

– Vệ sinh lọc bụi 1 tuần/lần (nếu có).

– Vệ sinh toàn bộ máy nén khí 1 tháng/lần.

– Vệ sinh lọc bụi và giàn trao đổi nhiệt của máy sấy khí (1 tuần/lần).

Video tham khảo hướng dẫn vệ sinh máy nén khí Kobelco.