Quạt Thông Gió Cho Tủ Điện- Quạt EbmPapst Chính Hãng

Quạt thông gió cho tủ điện có tác dụng gì ? 

Quạt thông gió cho tủ điện thường được lắp trên vỏ tủ điện, cánh quạt sẽ hút không khí nóng, ẩm, nhiều bụi bẩn ở bên trong tủ điện ra ngoài, đồng thời đẩy không khí từ bên ngoài qua bộ lọc vào trong để làm mát các thiết bị điện.

Quạt thông gió Ebmpapst cho tủ điện công nghiệp như: tủ biến tần, tủ điều khiển, tủ điện trung tâm, tủ điện hạ thế,…) và các tủ có chứa các thiết bị tỏa nhiệt lớn (máy biến áp, contactor, máy biến tần,…)

quạt thông gió cho tủ điện

Một số kích thước quạt thông gió cho tủ điện

Một số kích thước phổ biến trên quạt thông gió cho tủ điện như 80×80110×110120×120150×150200×200250×250, , ngoài ra còn có kích thước 127x127mm, 172x150mm, 160x160mm, 208x208mm… tùy theo nhu cầu của khách hàng và đặc điểm của tủ điện.

quạt thông gió cho tủ điện

Xem thêm datasheet quạt ebm papst   Link 1

Mọi tư vấn hoặc đặt hàng mua quạt ebm papst 4656n chính hãng, vui lòng gửi về:

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN EBM-PAPST SEA PTE. LTD. TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (SINGAPORE)

 

Từ khóa:

quạt tủ điện quạt hút tủ điện quạt làm mát tủ điện quạt tản nhiệt tủ điện quạt thông gió tủ điện quạt tủ điện 120×120 quạt hút tủ điện 120×120 quạt hút tủ điện 200×200 tủ điều khiển quạt hút khói quạt hút tủ điện 150×150 quạt tủ điện 200×200 quạt hút leipole quạt tủ điện leipole quạt hút tủ điện 250×250 quạt giải nhiệt tủ điện tủ quạt quạt thông gió tủ điện công nghiệp quạt làm mát tủ điện 200×200 lọc bụi tủ điện quạt làm mát tủ điện 220v quạt tủ lạnh panasonic inverter tủ điều khiển quạt thông gió quạt tủ điện 220v quạt tủ điện 150×150 tủ điều khiển quạt quạt tản nhiệt 150×150 quạt hút gió tủ điện quạt gió tủ điện quạt hút tủ điện leipole quạt tủ điện 80×80 quạt tản nhiệt cho tủ điện tủ lạnh sanyo quạt gió không chạy quat hut tu dien quat tu dien thông gió tủ điện quạt thông gió cho tủ điện tủ lạnh panasonic quạt không chạy quat tu quat lam mat tu dien quat thong gio tu dien quạt hút tủ điện công nghiệp quạt hút tủ điện 220v quạt làm mát cho tủ điện quạt hút tủ điện 250×250, ebm papst w2s130 aa03 01 w2e200 hk38 01 w2e142 bb01 01 quạt ebm papst 4656n ebm papst 4650n w2e250 hl06 01 r2e190 ra26 05 w2e143 ab09 01 4656n w2s130 bm03 01 k2e200 ah20 05 ebmpaps ebm papst 4314 w2e143 ab09 06 r2e220 ra38 01 8 4114nh6 g2e108 aa01 01 ebm papst 414f g3g140 aw05 12 g2e097 hd01 02 m4q045 cf01 75 ebmpapst 4414m r2e133 bh66 14 r2e225 r3g190 ebm papst nrg118 800 4114nh4 ebm papst 8314 k3g133 ra01 03 rv40 18 12h 4656n ebm papst 4114 n 2h8p aci 4420 hh r2e220 aa40 b5 d2e146 a6d630 an01 01 a2d200 aa02 02 w2e200 papst 4656n ebm papst r3g190 rc05 03 r2e180 k3g450pa3103 r3g250 a4e450 ap01 20 qlz06 1800 ebm papst 4650z r2e220 aa40 a8 nrg118 ebm papst k3g250 4114 n 2h7p ebm r2e190 r2e180 ah05 06 r2e180 as77 05 w2e250 hj52 06 r2e180 cb28 01 ebm 4314 ebm papst m4q045 4314 ebm papst ebm papst 6424 ebm papst k2e200 ah20 05 a2d210 ab10 05 ebmpapst bg2012 g2e120 ebm papst g2e120 ar77 01 a4d500 am03 01 ebm papst m4q045 ca03 75 8214 jh4 dv 6224 ebm 4656n k3g250 pr17 i2 m4q045 ef01 75 qlk45 2400 g2e140 ebm papst a6d800 ad01 01 rg128 1300 3612 030204 ebm papst 514f ebm papst 5656s papst motoren kg ebm papst r2e180 cg82 13 ebmpapst k2s165 aa17 05 ebm papst 8314h ebm papst dv 4650 47 r3g280 ebmpapst 414 d2e133 ebm papst 4656z s4e315 ac08 07 ebm m4q045 ebm r2e220 ebmpapst nrg118 w2e143ab0901 g2s085 aa03 01 ebm w2s130 aa03 71 s4e350 3314nhh d2e133 ci33 22 ebmpapst rg130 r2e225ra9209 r3g310 w2e142 s1g300 ca19 11 ebm a6d800 ad01 01 ebm papst 3656 w2s130 aa03 papst multifan 4314 k3g190 ebm r2e220 aa40 05 rg125 19 56 s4e450 ga09 20 m4q045 da01 75 ebm s4e300 a6d800ad0101 ebm w2e200 hh38 07 d2e133 am47 65 ebm papst 614f s4d450 ao14 01 ebm papst r2e190 ra26 05 w1g200 ec91 44 g2e108 aa01 50 r3g220 rg19 07 a4e350 aq02 13 a3g800 as26 09 ebm papst 4312 r3g500 pb33 01 ebm papst rg 160 28 d3g146 k3g250 av29 b2 ebm papst a6e630 an01 01 r3g355 ay40 01 ventilator ebm papst 230v 5214nh ebmpapst 4650 470 ebm papst 5958 ebmpapst 9956 r2e133 bh66 25 a2e300 ac47 02 a2s130 8414 ngh ebm papst 3650 ebmpapst r2e190 ebm papst iq3612 ebm papst r3g190 rc05 10 r2e220 ra38 12 ebmpapst 3950 r3g560 w2e142 bb01 01 ebm papst d2e097 dv4650470 ebm w2s130 a2e250 ebmpapst rg148 1200 ebmpapst 4650 n dv6224 2 w2e143 w2s130 ab03 15 7056es papst 6224n ebm papst 7214n ebm papst w2s130 ebm papst d2e146 ht67 01 ebmpapst r2e220 4314nn ebm papst 8556n r2e175 ebm papst 4184 nxh ebm papst w2s130 aa03 77 ebm papst 4890n a4e300 ebm r2e220 aa40 b5 ebm g2e120 ar77 01 ebm papst 4114nh3 papst ventilator 230v r2e225 bd40 21 ebm r2e190 a026 05 m4q045 bd01 75 ebm papst 8214jn ebm a4e300 g2e120 ar77 ebm r2e190 ao26 05 ebmpapst r2e220 aa40 05 a4e350 papst motors w2e300 cc47 02 ebm papst g2e160 ay47 01 fan papst ebm papst w2e200 hh38 07 k3g310 ph38 02 ebmpapst r2e225 ra92 09 papst multifan 8314 a4e350 ap06 32 d2e146ht6701 dv 4650 470 ebmpapst ebm papst 4414f ebm papst 7855 es ebm papst 3314 ebm r2e225 m4e068 ebm papst g2e180 eh03 01 ebmpapst dv 4650 a2e250 al06 73 a4e350 an02 01 papst multifan 4312 a2d200 ai18 01 quạt tản nhiệt ebmpapst ebm papst 4184nxh ebm 4656z ebm g2e120 ebm papst 4624n ebm papst d2e133 am47 01 ebmpapst 614 nhhr r2e160 ebm papst 4656 r3g220 ebm papst m4q045 ea01 75 ebm papst 412 2 ebmpapst 4414 9956l ebm papst r2e220 ra38 01 614ngml ccc000 ad06 02 ebm papst rer 190 39 papst 4656z 4184nxh ebm papst ebm 3656 ebm w2e143 aa09 01 ebm papst r2e w2s130 bm03 98 ebm papst a2d200 ah18 01 ebm a2e250 am06 01 ebm papst 8880n ebm w2e200 hh38 01 a4e300 ap26 01 ebmpapst r2e180 s4e315 ebm papst a4e450 ap01 20 aci 4420 h papst 3650 papst 7450 r2e180 cb28 17 bci 63.55 ebm papst 4656zw ebm papst 9906 ebm w2s130 bm03 01 k3g190 rb01 01 ebm papst 405 ebm 8550n ebm papst a2d250 aa02 02 r2d225 r2e120 ar77 05 ebm 9956 papst 5656s ebmpapst r2e140 w2s130 aa19 38 ebm papst m4q045 ea01 g3 r2e250 as47 26 papst 6424 w2e200 cf02 01 ebm 4650 ebm w2s107 w2e200 hk38 ebm g2e140 ebm papst a2e250 al06 73 3412ngh ebm papst a2d250 aa02 01 ebmpapst 4114 ebm papst 414h ebm w2e200 ebm papst w1g300 cb19 02 ebm papst 3312 ebm papst it ebmpapst w2s130 aa25 01 quạt hút ebmpapst papst 4600x papst 7856es