Van xả nước tự động AD 402-04

Tác dụng xả nước tự động có trong khí nén đầu ra, giúp tiết kiệm thời gian so với xả thủ công.

 

Danh mục: